Главна
 

ТРАДИЦИЯ И БЪДЕЩЕ

НАЧАЛОТО е създаденото през 1969 година майкопроизводно стопанство в м. Липака на 5 км от гр. Ловеч. Още първите години в предприятието се произвеждат по 5 000 пчелни майки. Технологията на производство е поставена изцяло на научна основа под ръководството на Опитна станция по пчеларство гр. София. През 1984 година стопанството се преобразува в предприятие за производство на пчелни продукти.

През 1998 година Апиакта е приватизирано като запазва предмета си на дейност, но вече като частно търговско дружество.

 

АПИАКТА, с капацитета си от 10 000 пчелни майки, утвърждава водещата си позиция в производството на пчелни майки.

Размножава се местна пчела, отродие на карника. Селекционната дейност се ръководи от НРАП гр. Пловдив.

Дружеството прилага Добра Пчеларска Практика при производството на пчелни продукти – мед, прашец, както и при производството на восъчни основи от всички стандарти, съобразявайки се с европейските изисквания BG № 1117008.

 

Дружеството ползва ШИРОКА ДИСТРИБУТОРСКА МРЕЖА за снабдяване с пчеларски инвентар, както и восъчни основи и пчелни майки.

Апиакта е отворена за съвместна дейност с всички фирми, които са избрали пчеларството като БЪДЕЩЕ.

 
 

За контакти:

 

Copyryght © 2007- Апиакта ООД.
Всички права запазени.

 

гр. Ловеч
ул. "Г.С.Раковски" №1,
тел.: 0882 030 910

 

гр. София
ул. "Рилски езера" №26,
GSM: 0889/436 500,
email: apiakta@hotmail.com.